الکترودیالیز – روش نوین تصفیه آب

نزدیک به ربع قرن است که فرایند الکترودیالیز به عنوان یک روش تصفیه آب صنعتی در جهان مطرح شده است. این روش یکی از فرایندهای غشایی است که در صنعت تصفیه آب استفاده می شود. در این روش تصفیه اب، غشاهای باردار در جداسازی یون ها از محلول های آبی، تحت نیروی ناشی از تفاوت…