فیلتر کربنی

فيلتر کربنی یا کربن فیلتر به منظور حذف مزه، بو، رنگ، مواد آلي، هالو فرم ها، مواد فنلي و کلر آزاد آب دردستگاه تصفیه آب صنعتی مورد استفاده قرار مي‌گيرد. فيلتر تحت فشار کربنی به عنوان پيش تصفيه آب RO در تولید آب معدنی، تصفيه آب شرب، صنايع غذايی، جذب رنگ پساب های رنگرزی و جذب مواد آلی تجزيه ناپذير پسابها مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

مکانیسم عمل کربن فعال

کربن فعال یا کربن اکتیو Activated carbon مواد آلی موجود در آب را جذب و سپس تجزیه می کند. صافی کربنی بدليل وجود تخلخل موجود در ساختار کريستالي خود قادر به ايجاد پيوند هاي بين مولکولي بين ميکرو ارگانيزم ها و کربن فعال است. اين امر باعث حذف اين مواد از آب خروجی مي شود. در تصفیه آب با کربن فیلتر، آب از بستر ذغال كربن اكتيو گرانولي عبور كرده و رنگ و بوي آن توسط ذغال كربن جذب شده و در نتيجه آب خروجي بدون هر گونه طعم، بو و رنگي خواهد بود.

 

فیلتر کربن در دستگاه RO

در صافی کربنی ، آب ورودی باید کاملا زلال سازی شود و فاقد هرگونه مواد کلوئیدی و معلق باشد. به همین دلیل کربن فیلتر معمولاً بعد از فيلترشنی در فرآيند تصفيه آب قرار مي‌گيرد.pH آبی که با کربن اکتیو در تماس قرار می گیرد نباید اسیدی یا قلیایی باشد و قبل از عبور از بستر کربن فعال باید خنثی شود . کربن فعال می بایست هرچند یکبار در کوره تا درجه حرارت 900 درجه سانتیگراد حرارت داده شود تا دوباره فعال شود .

 

بدنه فیلتر کربنی

جنس بدنه فیلتر کربنی می تواند از کربن استیل با پوشش رنگ اپوكسی ، استینلس استیل و یا FRP باشد، اين فیلتر ها بصورت استوانه های تحت فشار طراحی میشوند.

 

فروش فیلتر کربنی

شرکت زلال پایاب انواع کربن فیلتر در ظرفیت های مختلف ارایه می دهد. فروش کربن فعال به صورت عمده و جزیی جهت مصرف در دستگاه آب شیرین کن.

فروش فیلتر شنی