الکترودیالیز – روش نوین تصفیه آب

نزدیک به ربع قرن است که فرایند الکترودیالیز به عنوان یک روش تصفیه آب صنعتی در جهان مطرح شده است. این روش یکی از فرایندهای غشایی است که در صنعت تصفیه آب استفاده می شود. در این روش تصفیه اب، غشاهای باردار در جداسازی یون ها از محلول های آبی، تحت نیروی ناشی از تفاوت…

تصفیه آب با استفاده از سیستم رزینی

تصفیه آب با استفاده از سیستم رزینی استفاده از سیستم رزینی برای تصفیه آب یکی از روشهای متداول برای تصفیه آب و تهیه آب خالص می باشد. بسته به مورد استفاده آب، برای تصفیه اب صنعتی از راهکارهای مختلف استفاده می شود. با روشهای اسمز معکوس و الکترودیالیز EDR , EDI می توان حدود 95%…