الکترودیالیز – روش نوین تصفیه آب

نزدیک به ربع قرن است که فرایند الکترودیالیز به عنوان یک روش تصفیه آب صنعتی در جهان مطرح شده است. این روش یکی از فرایندهای غشایی است که در صنعت تصفیه آب استفاده می شود. در این روش تصفیه اب، غشاهای باردار در جداسازی یون ها از محلول های آبی، تحت نیروی ناشی از تفاوت…

تصفیه آب با استفاده از سیستم رزینی

تصفیه آب با استفاده از سیستم رزینی استفاده از سیستمهای رزینی یکی از روشهای متداول برای تصفیه آب و تهیه آب خالص، می باشد. در صنعت بسته به مورد استفاده آب، برای تصفیه اب صنعتی از راهکارهای مختلف استفاده می شود. با روشهای اسمز معکوس و EDR می توان حدود 95% املاح آب را حذف…