کاربرد رزین در تصفیه آب

کاربرد رزین برای تصفیه آب Resin به دو شکل میتواند باشد. اول به عنوان یک فرایند اصلی در سختی گیر رزینی و دوم به عنوان پیش تصفیه یا پس تصفیه برای دستگاه RO یا سیستمهای مشابه. در هر دو شکل، رزین در یک فرایند تبادل یونی شرکت می کند و باعث حذف یونهای منفی، یونهای مثبت و یا هردو میشود.

 

رزین کاتیونی، رزین آنیونی و میکس بد

یونهای با بار منفی، آنیونی و یونهای با بار مثبت، کاتیونی نام دارند. رزین کاتیونی برای حذف کاتیون ها و رزین آنیونی برای حذف آنیون ها بکار می رود. رزین میکسبد خاصیت هر دو این رزینها را دارد و کلیه آنیونها و کاتیونها را حذف می کند.

 

کاربرد رزین برای حذف سختی آب

بیشترین حوزه کاربرد رزین در حذف سختی آب است که شامل یونهای کاتیونی کلسیم و منیزیم است. در سیستم تصفیه آب رزینی، یونهای سدیم موجود در ساختار رزین کاتیونی، جای خود را به یونهای کلسیم و منیزیوم می دهند. از اینرو یونهای کلسیم و منیزیم که باعث سختی آب هستند حذف و به ساختار رزین متصل می شوند.

پس از مدتی رزین خاصیت جذب خود را از دست داده و نیاز به احیا پیدا می کند. احیای رزین در این حالت توسط محلول آب و نمک انجام می شود. دوباره یونهای سدیم در جای خود قرار گرفته و فعالیت تکرار میگردد.

 

کاربرد رزین در پیش تصفیه و پس تصفیه

در حالتی که هدف تصفیه آب، تنها از بین بردن سختی آب است از سختی گیر رزینی استفاده می شود. اما همانطور که عنوان شد کاربرد دیگر سیستم رزینی به عنوان پیش تصفیه Pre-treatment و یا پس تصفیه  Post-treatment است. در حالت پیش تصفیه، رزین با فرایند تبادل یونی، یونهای کاتیونی و یا آنیونی (و یا هر دو) را حذف می کند تا آب برای ورود به دستگاه تصفیه آب صنعتی RO آماده شود.

این موضوع  در حذف کاتیونها برای پیش تصفیه دستگاه آب شیرین کن اهمیت فراوان دارد.  به عنوان مثال وقتی آب ورودی دستگاه تصفیه آب RO سختی بسیار بالایی داشته باشد سختی آب، باعث رسوب شدید املاح روی ممبران RO میشود. رسوب شدید املاح باعث مصرف بیش از حد آنتی اسکالانت و کوتاهی عمر ممبران خواهد شد. سیستم رزینی همچنین با استفاده از رزین آنیونی قادر به حذف آنیونها در پیش یا پس از تصفیه RO است. به علاوه رزین میکس بد mixed bed قادر به حذف کاتیونها و آنیونها به صورت همزمان برای پیش تصفیه یا پس تصفیه دستگاه اسمز معکوس RO است.

فروش_رزین_پرولایت

طبقه بندی تجاری رزین تبادل یونی

رزین های کاتیونی و آنیونی بر اساس خصوصیات شان دسته بندی تجاری دقیق تری دارند. دانستن تفاوت رزین های تصفیه آب و حوزه کاربرد آنها برای انتخاب محصول مناسب ضروری است. نامگذاری تجاری رزین های آنیونی و کاتیونی در چهار دسته اصلی انجام می شود.

Strong Acid Cation : SAC – رزین های کاتیونی اسیدی قوی

Weak Acid Cation : WAC – رزین های کاتیونی اسیدی ضعیف

Strong Base Anion : SBA – رزین های آنیونی بازی قوی

Weak Base Anion : WBA – رزین های آنیونی بازی ضعیف

 

فروش رزین تصفیه آب

فروش رزین تبادل یونی در انواع گوناگون رزین کاتیونی و رزین آنیونی و میکس بد با بهترین کیفیت. فروش رزین برای دستگاه تصفیه آب به قیمت عمده برای استفاده در صنایع گوناگون. فروش رزین سختی گیر برندهای اروپایی و امریکایی. معروفترین برندهای رزین، پرولایت انگلستان Purolite و داو امریکا DOW هستند.

فروش رزین کاتیونی پرولایت C100 , C107 , C150

فروش رزین کاتیونی  Purolite  SSTC60

رزین آنیونی تصفیه آب پرولایت  A100 , A100plus, A200

فروش رزین آنیونی پرولایت  Purolite  A300, A400, A400OH

رزین میکس بد پرولایت  Purolite MB400IND

برای دریافت قیمت رزین تبادل یونی و مشاوره تماس بگیرید

انواع رزین تصفیه آب

تأمین آب دمین

رزین میکس بد

فروش رزین میکس بد

رزین میکس بد پرولایت انگلستان Purolite
رزین میکس بد داو امریکا DOW

شیرین سازی آب دریا

رزین آنیونی

فروش رزین تبادل یونی آنیونی

رزین آنیونی پرولایت انگلستان Purolite

رزین آنیونی داو امریکا DOW

تأمین آب آشامیدنی

رزین کاتیونی

فروش رزین کاتیونی

رزین کاتیونی پرولایت انگلستان Purolite

رزین کاتیونی داو امریکا DOW