تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب صنعتی

تصفیه آب و دسترسی به منابع آب شیرین از مسایل بسیار مهم در بیشتر کشورها از جمله منطقه خاورمیانه و کشور ایران می باشد . در گذشته بحران آب به دلیل جمعیت کم، به اندازه زمان حال محسوس نبوده است. ولی امروزه با افزایش روز افزون جمعیت انسانی و همچنین کاهش بارندگی نسبت به سال…

آب شیرین کن دریایی

آب شیرین کن دریایی

دستگاه آب شیرین کن دریایی با وجود آنکه بیشترین منابع آبی مربوط به اقیانوسها و دریاها می باشد، نمی توان آنرا به عنوان بزرگترین منبع آبی در نظر گرفت. زیرا غلظت املاح محلول در آن بسیار بالاست و قابل استفاده برای هیچ کدام از مصارف بشر نیست. TDS آب دریا ممکن است تا ppm  50000…