اولترافیلتراسیون

فرآیند اولترافیلتراسیون UF یکی از انواع فرآیندهای غشایی تصفیه آب است که می‎تواند تحت نیروی فشار پمپ، ذرات معلق آب را جدا نماید. در تصفیه آب به روش اولترافیلتراسیون (Ultra Filtration) آب از یک غشاء که دارای منافذ بسیار ریز با حداکثر قطر 0.02 میکرون است عبور داده می شود.

با توجه به اندازه منافذ غشاهای اولترافیلتراسیون، این غشاها می‎توانند برای حذف کلیه عوامل بیماری زا بکار روند. عوامل آلودگی نظیر ویروس، باکتری، انگل و … از بین رفته و لذا تولید آب شرب بهداشتی ممکن می گردد. اندازه حفرات ممبران UF بزرگتر از ممبران اسمز معکوس RO و نانو فیلتراسیون NF است. در نتیجه تصفیه آب به روش UF با وجود ضد عفونی آب و حذف کامل عوامل بیماری زا، ترکیب املاح آب را تغییر نمی‎دهد.فشار عملیاتی سیستم‎های اولترافیلتراسیون در تصفیه آب صنعتی در محدوده 0.1 تا 2  بار می‎باشد.

 

غشاهای اولترافیلتراسیون UF

در حالت کلی غشاهای اولترا فیلتراسیون به صورت‎های مختلفی از جمله لوله ای، الیاف توخالی و مارپیچی تولید می‎شوند. از بین موارد نامبرده غشاهای اولترافیلتراسیون به صورت الیاف توخالی، پایین ترین هزینه تولید را داشته و بیشترین سطح غشایی را فراهم می‎کنند. در نتیجه امروزه ممبران UF با الیاف توخالی رایج ترین غشاهای اولترافیلتراسیون مورد استفاده در صنعت آب می باشد.

این غشاء ها از الیاف به صورت نی های توخالی (Hallow Fibers) ساخته می شود. جنس نی ها از  Poly Amid ( غشای پلی آمید ) و یا  Poly Propylene ( غشای پلی پروپیلن ) است و روی بدنه آنها منافذی با قطر حداکثر 0.02 میکرون وجود دارد. آب با عبور از این منافذ، از طریق بدنه نی ها وارد شده و از انتهای نی ها خارج می شود.

اولترافیلتراسیون UF

کاربردهای سیستم‌های اولترا فیلتراسیون (UF)

تهیه آب مورد نیاز

تهیه آب مورد نیاز تولید

تولید آب مورد نیاز جهت صنایع غذایی، داروسازی‌، صنایع لبنی و…

حذف آلاینده ها

حذف آلاینده های آب

حذف آلاینده های آلی از آب و گند زدایی آب‌

تصفیه پساب‌

تصفیه پساب‌

تصفیه فاضلاب صنعتی و کشاورزی

حذف رنگ

حذف رنگ آب

حذف رنگ از آب آشامیدنی و تولید آب آشامیدنی

پیش ‌تصفیه آب

پیش ‌تصفیه آب

پیش ‌تصفیه آب شیرین کن دریایی – آب شیرین کن صنعتی