ممبران 8 اینچ دریایی فیلمتک FILMTEC
مدل SW30HRLE-400

موجود نیست

ممبران 4 اینچ دریایی فیلمتک FILMTEC
مدل SW30HRLE-4040

موجود نیست

ممبران 8 اینچ فیلمتک FILMTEC
مدل BW30-400

قیمت : تماس بگیرید

ممبران 4 اینچ فیلمتک FILMTEC
مدل BW30-4040

قیمت : تماس بگیرید

ممبران 8 اینچ دریایی فیلمتک FILMTEC
مدل SW30HR-380

موجود نیست

ممبران 8 اینچ دریایی فیلمتک FILMTEC
مدل SW30HR-400i

موجود نیست

ممبران 4 اینچ دریایی فیلمتک FILMTEC
مدل SW30-4021

موجود نیست

ممبران 4 اینچ فیلمتک FILMTEC
مدل BW30HR-4040

موجود نیست

فروش ممبران فیلمتک FILMTEC اصل. ممبران چهار اینچ و هشت اینچ صنعتی فیلمتک برای آب لب شور Brakish water و آب شور Sea water. فروش فیلتر ممبران RO برای دستگاه تصفیه آب صنعتی و آب شیرین کن دریایی و دستگاه آب شیرین کن صنعتی