محلول های قلیایی تصفیه آب RO

مصرف اسیدها و قلیاها در تصفیه آب صنعتی شامل دو مورد است. اول به منظور شستشوی ممبران و سایر قطعات و دوم برای تنظیم PH آب. برای شستشوی ممبران RO از اسیدها و قلیاها استفاده می گردد. استفاده از اسیدها برای شستشوی ممبران به منظور حذف رسوبات معدنی است. در مرحله شستشوی قلیایی ممبران، هدف حذف ترکیبات آلی و میکروارگان هاست.

 

سود سوزآور NaOH

سود سوزآور یا سدیم هیدروکسید با فرمول NaOH مهمترین محلول قلیایی مورد استفاده در صنایع است. هیدروکسید سدیم یک باز بسیار قوی است و در تماس با پوست می تواند باعث سوختگی شدید شود. سود سوز آور به دو شکل سود مایع با غلظت های مختلف و سود پرک کاربرد دارد. سود پرک جامد (فلکس) سفید رنگ است. سود سوزآور مایع به صورت فله و عمده با تانکر و یا در بسته بندی بشکه 230 لیتری پلی اتیلن عرضه می گردد.

 

شستشوی قلیایی ممبران RO

عمده محلول قلیایی مورد استفاده در شستشوی قلیایی ممبران، سود سوز آور است. در شستشوی CIP دستگاه تصفیه آب RO دمای آب باید بین 30 تا 35 درجه سانتیگراد باشد. در مرحله اول باید ممبران ها با تزریق اسید رقیق شده شستشو شوند. با شستشوی اسیدی ممبران، رسوبات معدنی حذف می شوند. پس از این مرحله، اسید کاملا شسته شده و از سیستم خارج می شود. در مرحله بعد با تزریق سود به سیستم، شستشوی ممبران با قلیا انجام می شود. با شستشوی ممبران با سود سوزآور رقیق شده ترکیبات آلی حذف می شوند.

 

تنظیم PH آب با تزریق قلیاها

با توجه به اینکه همه CO2 محلول در آب از ممبران RO رد می شود در نتیجه میزان CO2 در ورودی و خروجی یکسان می باشد. با توجه به حذف بی کربنات از آب، تعادل اسید کربنیک در داخل آب به هم خورده و pH کم می شود. در نتیجه در آب خروجی نیاز است که مقداری مواد قلیایی مانند سود خوراکی و یا آهک به آب تزریق شود تا pH دوباره تنظیم گردد.

 

استاندارد PH آب تصفیه شده

PH عددی بین 0 تا 14 می باشد که برای درجه بندی میزان اسیدی و یا بازی بودن محلولها استفاده میشود. عدد 7 نشان دهنده PH خنثی است. محدوده PH بین 0 تا 7 اسیدی و بالاتر از 7 قلیایی یا بازی است. هر چقدر عدد PH بزرگتر باشد نشانه قلیایی بودن شدید است. در مقابل، هر چقدر PH کوچکتر باشد نشانه اسید قوی می باشد. محدوده قابل قبول و استاندارد PH آب تصفیه شده برای مصارف عمومی بین 6.5 تا 9 می باشد.

 

آب قلیایی

نوشیدن آب اسیدی برای سلامتی انسان مضر است. از اینرو اکیدا توصیه میشود PH آب آشامیدنی پایین تر از 6.5 نباشد. در بعضی منابع نوشیدن آبی که کمی قلیایی باشد برای بدن انسان مفید ذکر شده است که از آن به عنوان آب قلیایی یاد میشود. اما طبق توصیه سازمان بهداشت جهانی بهتر است PH آب آشامیدنی از 8 بالاتر نباشد. بنابراین بهترین محدوده PH آب شرب بین 7 تا 8 میباشد که برای تصفیه آب شرب باید مورد توجه قرارگیرد.

شستشوی ممبران