محلول های اسیدی تصفیه آب

محلول های اسیدی و قلیایی دو کاربرد عمده در تصفیه آب دارند. کاربرد عمده محلول های اسیدی و قلیایی شستشوی قطعات بخصوص شستشوی ممبران است. کاربرد دیگر اسید و قلیا برای تنظیم PH آب در مراحل مختلف تصفیه آب است. پایه اکثر اﺳﯿﺪﻫﺎی مورد استفاده در تصفیه آب ﻣﻌﻤﻮﻻ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﯾﺎ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ است. اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ﺑﯿﺸتر از اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ (اسید کلریدریک) برای این کار اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ آن ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﺳﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﯿﺪ ﻫﯿﺪروﮐﻠﺮﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺰﯾﺖ دﯾﮕﺮآن ﻓﺮار ﻧﺒﻮدﻧﺶ اﺳﺖ ﻟﺬا ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮردﮔﯽ ﻗﻄﻌﺎت ﻓﻠﺰی محیط نمی ﺷﻮد.

 

تنظیم PH آب

بهتر است که آب ورودی به دستگاه آب شیرین کن RO دارای PH خنثی و یا مقداری اسیدی باشد. این کار باعث افزایش حلالیت یون های فلزی در سطح ممبرین ها و در نتیجه کاهش میزان گرفتگی ممبران می گردد. در ابتدای خط معمولا یک واحد تزریق اسید به این منظور تعبیه می گردد تا میزان pH را در محدوده مناسب نگهدارد. تزریق اسید باعث کاهش PH آب خوراک می گردد.

 

رفع گرفتگی ممبران

ممبران تصفیه آب RO بعد از مدتی (بسته به TDS آب خام) دچار گرفتگی شده و نیازبه شستشو پیدا می کند. شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب RO باید بصورت دوره ای انجام شود. گرفتگی زودهنگام ممبران میتواند به دلایل متعددی روی می دهد. از دلایل گرفتگی ممبران دستگاه تصفیه آب RO میتوان به استفاده از آنتی اسکالانت نامرغوب اشاره کرد. همچنین دلیل دیگر آن عدم انجام CIP دوره ای دستگاه تصفیه آب اسمزمعکوس است. نگهداری و سرویس های بموقع و استفاده از مواد شیمیایی مناسب باعث افزایش کارایی و عمر دستگاه تصفیه آب RO می گردد.

 

شستشوی ممبران RO با اسید

سرویس CIP به مجموعه عملیاتی گفته می شود که شامل سرویس شستشو و بازدید و کنترل دستگاه و شارژ مواد شیمیایی است. شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب یکی از مهمترین سرویس های CIP است. سی آی پی باید توسط افراد مجرب انجام شود و درصد اسید و قلیای مورد استفاده بایستی کنترل شده باشد.اسیدهایی که برای شستشوی ممبران دستگاه تصفیه آب RO یا CIP استفاده می گردد عمدتا شامل اسید کلریدریک و اسید سولفوریک است.با توجه به نوع شیمیایی رسوب داخل دستگاه، برای شستشوی لوله ها و سایر قطعات نیز میتوان از همین اسیدها استفاده نمود.

 

اسید کلریدریک

اسید کلریدریک یا اسید هیدروکلریک با فرمول HCl یک محلول بیرنگ با بوی بسیار تند است. اسید کلریدریک بسیار قوی و خورنده است و استفاده بسیاری در صنایع دارد. هیدروکلریک اسید از قدیم با نام جوهرنمک شناخته شده است. برای شستشوی ممبران با اسیدکلریدریک باید دما و غلظت مناسب را رعایت نمود. عدم توجه به غلظت اسید شستشوی ممبران، باعث آسیب شدید به ممبران دستگاه تصفیه آب می گردد. اسید کلریدریک عمده به صورت فله با تانکر حمل و عرضه می گردد. همچنین اسید هیدروکلریک در بسته بندی بشکه 230 لیتری یا گالن 20 لیتری پلی اتیلن موجود است.

 

اسید سولفوریک

اسید سولفوریک با فرمول H2SO4 یکی از پرکاربردترین اسیدها در صنعت است. اسید سولفوریک اسیدی بسیار قوی است و با غلظت های مختلف در بازار موجود است. در صنایع گوناگون معمولا اسید سولفوریک 98 درصد را بنا به نیاز رقیق و مورد استفاده قرار می دهند. همانطور که عنوان شد برای شستشوی ممبران با اسید سولفوریک نیز باید غلظت مناسب را رعایت نمود. فروش اسید سولفوریک به صورت عمده فله صورت می گیرد که با تانکر حمل و تحویل می گردد. همچنین اسید سولفوریک در گالن 230 لیتری و 20لیتری عرضه می شود.

 

اسید دیسکیلر

اسید رقیق شده برای شستشوی لوله ها و قطعات در بازار با نام تجاری اسید دیسکیلر Descaler عرضه می گردد. پایه اسید دی اسکیلر، اسید کلریدریک است. البته دیسکیلر برای شستشوی ممبران RO مناسب نیست.

شستشوی ممبران