سدیم متابی سولفیت چیست؟

 

متابی سولفيت سديم یا سدیم متابی سولفیت SMBS با فرمول Na2S2O5 یک عامل احيا كننده است. از SMBS به عنوان یک نگهدارنده و آنتی اکسیدان در صنایع غذایی استفاده می شود . سدیم متا بی سولفیت پودر کریستال شده سولفور دی اکسید با چگالی بین 1 تا 1.2 Kg/l است و در دمای بالای 120 °c تجزیه می گردد. تمام انواع سدیم متابی سولفایت براحتی در آب حل میشوند و در محلولهای آبی به شکل سدیم بی سولفیت است.

 

کاربرد متابی سولفیت سدیم SMBS

بیشترین کاربرد متا بی سولفیت سدیم در حذف کلر یا کلر زدایی آب است. کلرزدایی آب برای برخی مصارف از جمله پرورش ماهی و میگو و آبزیان اهمیت فراوان دارد. برای از بین بردن کلر آب شهری و یا کلر اضافه ناشی از کلرزنی و ضدعفونی آب استخر پرورش ماهی نیاز به SMBS می باشد. همچنین وجود کلر در برخی موارد دیگر مضر است و باید حذف گردد.

 

کاربردهای سدیم متا بی سولفیت در دستگاه تصفیه آب

وجود کلر در آب خوراک ممبران ها باعث آسیب شدید ممبران RO می گردد. SMBS یک عامل احيا كننده است كه بطور معمول در سيستمهای پيش تصفيه مورد استفاده قرار ميگيرد. برای حذف کلر آزاد موجود در آب خام، قبل از ورودی دستگاه اسمز معکوس RO  از محلول SMBS استفاده میشود.شکل رایج این ماده به صورت گرانول می باشد.

همچنین متابی سولفیت سدیم جهت تمیز کردن غشاهای اسمز معکوس (ممبران ها) در دستگاه آب شیرین کن استفاده می گردد. از این محصول برای حفاظت از ممبرانها در برابر آلودگی های میکروبی و مواد اکسید کننده در مواقعی که دستگاه زمان طولانی خاموش است، نیز استفاده می شود.

 

لزوم استفاده از متابی سولفیت سدیم در دستگاه آب شیرین کن

ممبران دستگاه آب شیرین کن RO یک غشای پلی آمید است. غشاهای پلی آميدی نسبت به میزان هر چند اندک اکسید کننده ها حساس و آسیب پذیر هستند. مواد اکسید کننده وقتی وارد غشای RO میشوند با آن واکنش داده و در نتیجه باعث از بین رفتن آن میشوند. کلر و اوزن اکسید کننده های بسیار قوی هستند. حتي غلظت ناچيز کلر آزاد در آب خام مي‌تواند موجب تجزیه غشای پلی آميدی ممبران شود.

 

پیشگیری از اکسیداسیون ممبران توسط کلر

در صورت استفاده از کلر یا ازن در آب ورودی، این مواد باید قبل از رسیدن به ممبران RO حذف شوند. حضور آهن، مس، منیزیم و سایر فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور باعث تشدید و تسریع اکسیداسیون توسط کلر میگردد. این خاصیت کاتالیزوری برای سایر مواد اکسید کننده نظیر ید، برم و ازن نیز وجود دارد. بنابراین تقریباً همیشه نیاز به از بین بردن کلر از آب خوراک دستگاه تصفیه آب صنعتی RO با غشاء پلی آمید می باشد. در نتیجه زمانی که برای ضدعفونی آب ورودی از یکی از روش های اکسیداسیون ازن و یا کلر استفاده شود در مراحل بعدی باید واحد تزریق SMBS نیز در سیستم پیش بینی شود.

SMBS