آنتی اسکالانت فلوکن 260

آنتی اسکالانت فلوکن Flocon 260 یک محلول آبی از ترکیبات پلی کربوکسیلیک اسید با تأثیرگذاری قوی جهت کنترل نمودن رسوبات غیرآلی و ذرات ریز جامد برروی سطح غشای ممبران RO می باشد. رسوب مواد معلق و ترکیبات آلی روی سطح ممبران RO و منافذ آن منجر به گرفتگی ممبران می گردد. برای پیشگیری از رسوب این مواد، پیش از ورود آب به وسل ها، آنتی اسکالانت یا ضد رسوب تزریق می گردد. بیش از 99 درصد مسدود کننده ها که منجر به گرفتگی ممبران RO می شوند ترکیبات کلسیم و منیزیم و آهن هستند. برای پیشگیری از تشکیل رسوبات آلی از کربن فعال استفاده می گردد.

گرفتگی ممبران

Scaling یا رسوب گذاری باعث گرفتگی ممبران و در نتیجه کاهش راندمان دستگاه RO می شود. درست مانند فرایند تولید نبات، با تشکیل اولین ذرات رسوب ها به عنوان هسته اولیه، فرایند scaling سرعت می گیرد. از اینرو باید تزریق ماده ضد رسوب آنتی اسکالانت به طور پیوسته به آب تزریق شود. استفاده از آنتی اسکالانت فلوکن 260 مرغوب باعث جلوگیری از گرفتگی ممبران دستگاه RO می شود. برای رفع گرفتگی ممبران باید از مواد شستشوی ممبران استفاده کرد.

 

کارایی فلوکن 260

 • کنترل کننده قوی و عالی برای رسوبات کربناتی، سولفاتی و فلوراید
 • کنترل موثر بر آهن محلول و غیرمحلول
 • موثر در عدم شکل گیری رسوبات سیلیسی
 • سازگار با اکثر ممبرین ها
 • خاصیت پخش کنندگی بالا (جهت جلوگیری از تشکیل کلاسترهایی که منجر به تشکیل رسوب می شوند)

 

واکنشهای شیمیایی

 • آنتی اسکالانت فلوکن 260 هیچ گونه تداخل و واکنشی با ترکیبات کلرین و بایوساید biocide ندارد.
 • این ترکیب میتواند همرا ه با کلرین و متابی سولفیت سدیم SMBS نیز مصرف گردد.

 

نحوه استفاده و دوز مصرفی آنتی اسکالانت Flocon 260

 • انتی اسکالانت فلوکون 260 یک محلول آبی از اسیدهای ارگانیک میباشد که در حالت غلیظ خورنده است.
 • تزریق به آب خوراک (قبل از کارتریج فیلتر در دستگاه تصفیه آب RO ) صورت گیرد.
 • با هرنسبتی با آب قابل ترکیب است.
 • کاربرد هم به صورت غلیظ و هم به صورت رقیق شده با آب نرم امکان پذیر است.
 • حد اقل دوز مصرفی 10%w/w پیشنهاد میگردد.
 • میزان دوز مصرفی آنتی اسکالانت مورد نیاز بر اساس کیفیت آب خوراک و رسوبات احتمالی در آب دورریز دستگاه تصفیه آب صنعتی RO میباشد.
 • برای محاسبه دقیق مقدار دوز مصرف از نرم افزار های اختصاصی استفاده می شود تا حالت بهینه و ماکزیمم ریکاوری سیستم RO بدست آید.
ماده شیمیایی Flocon 260 Antiscalant
شکل ظاهری مایع زرد کمرنگ
PH 2
وزن مخصوص در دمای 20 درجه سانتیگراد 1.165 – 1.14
بازه نقطه انجماد 0-10 درجه سانتیگراد

توضیحات

 • آنتی اسکالانت Flocon 260 توسط استاندارد ANSI/NSF جهت استفاده در سیستمهای RO تأیید شده است.
 • قبل از استفاده لطفا برچسب نکات ایمنی مطالعه شود.

بسته بندی    

 • گالن 25 کیلوگرمی
 • گالن 230 کیلوگرمی
 • بشکه 1000 کیلوگرمی