تصفیه آب شرب

 

تصفیه آب آشامیدنی

یکی از اصلی ترین استفاده های دستگاه تصفیه آب صنعتی، تصفیه و تولید آب شرب است. تفاوت این سیستم با تصفیه آب خانگی در مقیاس بالای تولید آب، کیفیت بالاتر و عمر بیشتر است. تهیه آب برای شرب در شهرک ها و کارخانه ها و ساختمانهای بزرگ در مواردی که آب لوله کشی در دسترس نباشد و یا اینکه آب لوله کشی کیفیت لازم را نداشته باشد به وسیله دستگاه تصفیه آب صنعتی یا آب شیرین کن انجام می شود.

در برخی مناطق تولید و فروش آب آشامیدنی بهداشتی توسط بخش خصوصی انجام می گیرد. تولید آب آشامیدنی میتواند با تصفیه آب لوله کشی، تصفیه آب چاه ، تصفیه آب رودخانه و یا تصفیه آب دریا انجام شود. بسته به نوع آب خام و املاح آن، روش تصفیه تفاوت خواهد داشت. همچنین تصفیه آب و تولید آب معدنی در کارخانه آب معدنی معمولا با دستگاه اسمز معکوس انجام می گردد.

 

استاندارد آب آشامیدنی

آب خالص یا مقطر تا حدودی تلخ است و اصلا برای آشامیدن مناسب نیست. زیرا باعث خطر کاهش املاح بدن و مشکلات جدی می گردد. مقدار املاح موجود در آب بر حسب ppm با واحد TDS سنجید می شود. آب خالص TDS صفر دارد و محدوده بهینه آب آشامیدنی TDS بین 100 تا 120 و نیز محدوده مجاز آن تا 200ppm می باشد.

 

فرایند تصفیه آب شرب

یکی از اصلی ترین فرایندهای تصفیه آب آشامیدنی ضدعفونی کردن آب خام است. این فرایند توسط کلر زنی و یا استفاده از اشعه فرابنفش UV و یا ازن انجام می شود. سیستم تصفیه آب شرب با توجه به نوع آب خام و مقدار آلودگی و املاح موجود در آن تعیین می شود. معمول ترین سیستم تصفیه استفاده از دستگاه اسمز معکوس RO می باشد.

با توجه به نحوه تامین آب (آب دریا، آب چاه، آب لوله کشی و…) و نتیجه آزمایش آب خام تجهیزات مورد استفاده در طراحی دستگاه تصفیه آب صنعتی متفاوت خواهد بود. همچنین در مواردی که تنها حذف سختی آب مورد نظر باشد از دستگاه سختی گیر رزینی استفاده می گردد.