نانوفیلتراسیون NF

نانوفیلتراسیون Nano Filtration یکی از روشهای تصفیه غشایی می‌باشد. این روش بسیاری از ترکیبات با جرم مولکولی بالا و محلول در آب را حذف می‌کند. غشاهای نانوفیلتراسیون سختی آب بجز یونهای با جرم مولکولی پایین را حذف می‌کند. این یونهای باقی مانده برای سلامتی انسان مفید هستند. این روش مولکول های آلی بزرگ را مانند مولکول هایی که باعث رنگ آب میشوند را حذف می کند. همچنین تقریبا تمام ویروسها، بسیاری از مواد آلی طبیعی و برخی نمکها در این روش حذف میشوند. اندازه حفره های فیلترهای نانوفیلتراسیون حدود 0.001 میکرون می‌باشد.

 

تفاوت اسمز معکوس و نانوفیلتراسیون

اساس کار در سیستم های نانوفیلتراسیون مشابه با اسمز معکوس است. تفاوت این دو سیستم، فشار مورد نیاز و اندازه منافذ غشاهای هر کدام از این دو می‌باشد. فشار بهره‌ برداری در سیستم NF بین 4 تا 8 بار می باشد. قطر منافذ غشای نانوفیلتراسیون بزرگتر و میزان حذف ذرات محلول نیز حدود 90% است. در نتیجه میزان بیشتری نمک از غشای NF عبور می‌کند. به همین جهت از نانوفیلتراسیون به عنوان اسمز معکوس آزاد هم یاد می‌شود. روش عملکرد این سیستم ها بسیار مشابه سیستم تصفیه آب اسمز معکوس RO می باشد. اندازه حفرات غشای NF ما بین اسمز معکوس و UF می باشد. لذا زمانی که نیاز به حذف کامل یون نباشد استفاده از نانوفیلتر بسیار کاراتر و کم هزینه تر خواهد بود.

 

میکروفیلتراسیون MF

میکرو فیلتراسیون Micro Filtration یکی از فرآیندهای مهم غشایی می‌باشد که نیروی محرکه آن اختلاف فشار است. اندازه حفرات غشاء در این روش بین 1/0 تا ۱۰ میکرون بوده و میکرو ارگانیزم ها نمی توانند از آن عبور کنند. این فرآیند برای جداسازی مواد کلوئیدی می باشد که از مکانیسم غربالی برای حذف ذرات بزرگتر از اندازه قطر حفرات استفاده می کند. در واقع ميکروفيلتراسيون فرايندي است که براي جداسازي ذرات، جامدات معلق کوچک و موادي ديگر مثل باکتري‌ها و کيست‌ها و مولکول‌هـا و ذراتي بزرگتر از 2/0 ميکرون استفاده مي‌شود.

نانو فیلتراسیون (NF) و میکروفیلتراسیون (MF)