سپتیک تانک

سپتیک تانک Septic tank ساده ترین و پر کاربرد ترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی و صنعتی است. سپتیک مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد. سپتیک تانک ها به دو صورت بتنی و سپتیک تاک پلی اتیلنی ساخته و عرضه می گردند.

ازسپتیک تانک بطور گسترده ای در واحدهای مسکونی و ویلایی، تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی استفاده می گردد. همچنین در تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی، کارگاه های عمرانی و ساختمانی سپتیک کاربرد دارد. کارخانجات تولیدی و صنعتی، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع های تفریحی و ورزشی از دیگر موارد نصب سپتیک هستند. از آب خروجی سپتیک حتی در تصفیه آب صنعتی نیز استفاده می گردد.

اجزای مهم سپتیک تانک

  • سیستم ورودی فاضلاب : شامل لوله و بافل (میانگیر) ورودی است.
  • مخزن اولیه سپتیک : که بیشترین حجم سپتیک را به خود اختصاص داده و معمولا 70-60 درصد حجم کل سپتیک مربوط به این بخش است.
  • دیواره جداکننده : که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغنهای شناور شده به مخزن زلال سازی می شود.
  • مخزن زلال سازی : این مخزن تقریبا 30 درصد حجم کل سپتیک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد.
  • خروج بیو گاز (تهویه) : از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی که عمدتا متان است از سپتیک خارج می گردد.
  • سیستم خروجی فاضلاب : شامل بافل و لوله خروجی سپتیک می باشد.

در فرایند تصفیه فاضلاب صنعتی از فرایندهای تصفیه بیولوژیکی نیز استفاده می گردد که در آن از لجن فعال و سایر فرایندهای بیولوژیک استفاده می گردد.

سپتیک تانک(Septic Tank)