سپتیک تانک

سپتیک تانک ساده ترین و پر کاربرد ترین واحد مورد استفاده در تصفیه فاضلاب به ویژه فاضلاب های بهداشتی – انسانی و صنعتی است. سپتیک تانک مخزنی است که در آن فاضلاب به کمک فرایندهایی از قبیل ته نشینی، شناور سازی و بیولوژیکی تصفیه می گردد. سپتیک تانک ها به دو صورت بتنی و سپتیک تاک پلی اتیلنی ساخته و عرضه می گردند. از این سپتیک تانک ها بطور گسترده ای در واحدهای مسکونی و ویلایی، تصفیه فاضلاب مجتمع های مسکونی ، تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی، کارگاه های عمرانی و ساختمانی استفاده می شوند. کارخانجات تولیدی و صنعتی، هتل ها، رستوران ها، و مجتمع های تفریحی و ورزشی از دیگر موارد نصب سپتیک تانک هستند.

اجزای مهم هر سپتیک تانک عبارتند از :

  • سیستم ورودی فاضلاب : شامل لوله و بافل (میانگیر) ورودی است.
  • مخزن اولیه سپتیک تانک : که بیشترین حجم سپتیک تانک را به خود اختصاص داده و معمولا 70-60 درصد حجم کل سپتیک تانک مربوط به این بخش است.
  • دیواره جداکننده : که باعث جلوگیری از ورود لجن و چربی و روغنهای شناور شده به مخزن زلال سازی می شود.
  • مخزن زلال سازی : این مخزن تقریبا 30 درصد حجم کل سپتیک تانک را شامل شده و در آن فاضلاب عاری از مواد قابل ته نشینی و شناوری تجمع می یابد.
  • خروج بیو گاز (تهویه) : از طریق این مجرا گازهای تولید شده ناشی از فرآیندهای بی هوازی تصفیه فاضلاب صنعتی که عمدتا متان است از سپتیک تانک خارج می گردد.
  • سیستم خروجی فاضلاب : شامل بافل و لوله خروجی سپتیک تانک می باشد.

در فرایند تصفیه فاضلاب صنعتی از فرایندهای تصفیه بیولوژیکی نیز استفاده می گردد که در آن از لجن فعال و سایر فرایندهای بیولوژیک استفاده می گردد.

سپتیک تانک(Septic Tank)