دستگاه تصفیه آب خانگی

استفاده از دستگاه های تصفیه آب خانگی در سالهای اخیر به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است. دلیل عمده آن کیفیت نامناسب آب شهری و لوله کشی می باشد. در بعضی موارد آب لوله‌کشی شهری علی‌رغم تصفیه در تصفیه‌خانه همچنان با آلودگی‌های مختلفی به مصرف‌کننده می‌رسد. از این رو شهروندان برای بهبود کیفیت آب شرب…