آب دمین

شاخص های مهم و مورد نیاز آب برای تصفیه

اولین گام برای فرایند تصفیه آب، دانستن شاخص های مهم و مورد نیاز آب است. این امر، باعث کاهش هزینه و ارائه راهکارهای درست و مناسب تصفیه می شود. در بسیاری از موارد آگاهی از غلظت همه املاح و ناخالصی های آب ضرورتی ندارد. علاوه بر آن دانستن غلظت تمام املاح آب، اگر غیرممکن نباشد،…

ناخالصی های آب

ناخالصی های آب به این دلیل است که تقریبا هر ماده ای تا حدودی در آب محلول است. آب بخاطر ویژگی حلالیت بالا، مشهورترین حلال است. آب به شکل خالص در طبیعت وجود ندارد. زیرا مواد قطبی و بسیاری از نمک ها به مقدار متفاوت در آن حل می شوند. آب در طبیعت همواره در…

مقایسه روشهای پیشرفته تصفیه آب

مقایسه روشهای پیشرفته تصفیه آب روشهای پیشرفته تصفیه آب، شامل فرایندهایی است که منجر به تهیه آب تقریبا خالص می شوند. بنابراین تقدم زمانی شناخت این روشها ملاک نیست . برای مثال فرایند تقطیر با آنکه خیلی قدیمی تر از روش آهک زنی می باشد به عنوان یکی از روشهای پیشرفته تصفیه آب صنعتی مطرح…

اهمیت و لزوم تصفیه آب

اهمیت و لزوم تصفیه آب اهمیت تصفیه آب زمانی نقش خود را نشان می دهد که بدانیم منابع آبی موجود با کیفیت مطلوب به دلیل رشد جمعیت دیگر پاسخگوی نیاز جوامع بشری فعلی نیست. افزایش جمعیت همگام با گسترش مصارف کشاورزی و صنعتی موجب شده است که تقاضا برای تصفیه آب روز به روز افزایش…