تکنولوژی دستگاه های آب شیرین کن

تکنولوژی دستگاه آب شیرین کن

تکنولوژی دستگاه آب شیرین کن تکنولوژی به کار گرفته شده در دستگاه آب شیرین کن دریایی و صنعتی، اسمز معکوس Reverse osmosis می باشد. در این فرایند آب خام (تصفیه نشده) توسط پمپ با فشار به داخل محفظه ای که دارای غشاء نیمه تراوا یا ممبران membrane می باشد رانده می شود. چون ناخالصی ها…