سدیم متابی سولفیت چیست ؟

متابي سولفيت سديم یک عامل احيا كننده است و به عنوان یک نگهدارنده و آنتی اکسیدان در صنایع غذایی استفاده می شود . سدیم متابی سولفایت پودر کریستال شده سولفور دی اکسید با چگالی بین 1 تا 1.2 Kg/l است و در دمای بالای 120 °c تجزیه می گردد. تمام انواع سدیم متابی سولفایت به راحتی در آب حل می شوند. در محلولهای آبی به شکل سدیم بی سولفیت است.

کاربردهای سدیم متا بی سولفیت در دستگاه تصفیه آب :

متابي سولفيت سديم یک عامل احيا كننده است كه به طور معمول در سيستم هاي پيش تصفيه دستگاه تصفیه آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برای حذف کلر آزاد موجود در آب خام، قبل از ورود ی دستگاه اسمز معکوس RO  از محلول SMBS (سدیم متا بی سولفیت با فرمول Na2S2O5 ) استفاده می شود.شکل رایج این ماده به صورت گرانول می باشد.

هم چنین متابی سولفیت سدیم جهت تمیز کردن غشاهای اسمز معکوس (ممبران ها) در دستگاه آب شیرین کن استفاده می گردد. از این محصول برای حفاظت از ممبرانها در برابر آلودگی های میکروبی و مواد اکسید کننده در مواقعی که دستگاه زمان طولانی خاموش است، نیز استفاده می شود .

لزوم استفاده از متابی سولفیت سدیم در دستگاه آب شیرین کن :

غشاءهاي پلي آميدی دستگاه آب شیرین کن RO تنها قادر به تحمل میزان بسیار اندک كلر آزاد می باشند. بسته به ساير اجزاي موجود در آب خوراك، حتي غلظت ناچيز کلر در آب خوراک مي‌تواند موجب تجزیه غشاء پلي آميد شود. حضور آهن، مس، منیزیم و سایر فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور باعث تشدید و تسریع عمل اکسیداسیون توسط کلر میگردد. این خاصیت کاتالیزوری برای سایر مواد اکسید کننده نظیر ید، برم و ازون نیز وجود دارد.

مواد اکسید کننده معمولا وقتی وارد غشای تصفیه آب RO می شوند با آن واکنش داده و در نتیجه باعث از بین رفتن غشاء می شوند. موادی مانند کلر و ازن که اکسید کننده های قوی هستند در صورت استفاده در آب ورودی باید قبل از رسیدن به غشا RO حذف شوند. بنابراین تقریباً همیشه نیاز به از بین بردن کلر از آب خوراک دستگاه تصفیه آب RO با غشاء پلی آمید می باشد.

در نتیجه زمانی که برای ضدعفونی آب ورودی از یکی از روش های اکسیداسیون ازن و یا کلر استفاده شود در مراحل بعدی می بایست واحد تزریق SMBS نیز به سیستم اضافه می گردد.

آب شیرین کن دریایی

سدیم متابی سولفیت چیست ؟

متابي سولفيت سديم یک عامل احيا كننده است و به عنوان یک نگهدارنده و آنتی اکسیدان در صنایع غذایی استفاده می شود . سدیم متابی سولفایت پودر کریستال شده سولفور دی اکسید با چگالی بین 1 تا 1.2 Kg/l است و در دمای بالای 120 °c تجزیه می گردد. تمام انواع سدیم متابی سولفایت به راحتی در آب حل می شوند. در محلولهای آبی به شکل سدیم بی سولفیت است.

کاربردهای سدیم متا بی سولفیت در دستگاه تصفیه آب :

متابي سولفيت سديم یک عامل احيا كننده است كه به طور معمول در سيستم هاي پيش تصفيه دستگاه تصفیه آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. برای حذف کلر آزاد موجود در آب خام، قبل از ورود ی دستگاه اسمز معکوس RO  از محلول SMBS (سدیم متا بی سولفیت با فرمول Na2S2O5 ) استفاده می شود.شکل رایج این ماده به صورت گرانول می باشد.

هم چنین متابی سولفیت سدیم جهت تمیز کردن غشاهای اسمز معکوس (ممبران ها) در دستگاه آب شیرین کن استفاده می گردد. از این محصول برای حفاظت از ممبرانها در برابر آلودگی های میکروبی و مواد اکسید کننده در مواقعی که دستگاه زمان طولانی خاموش است، نیز استفاده می شود .

لزوم استفاده از متابی سولفیت سدیم در دستگاه آب شیرین کن :

غشاءهاي پلي آميدی دستگاه آب شیرین کن RO تنها قادر به تحمل میزان بسیار اندک كلر آزاد می باشند. بسته به ساير اجزاي موجود در آب خوراك، حتي غلظت ناچيز کلر در آب خوراک مي‌تواند موجب تجزیه غشاء پلي آميد شود. حضور آهن، مس، منیزیم و سایر فلزات واسطه به عنوان کاتالیزور باعث تشدید و تسریع عمل اکسیداسیون توسط کلر میگردد. این خاصیت کاتالیزوری برای سایر مواد اکسید کننده نظیر ید، برم و ازون نیز وجود دارد.

مواد اکسید کننده معمولا وقتی وارد غشای تصفیه آب RO می شوند با آن واکنش داده و در نتیجه باعث از بین رفتن غشاء می شوند. موادی مانند کلر و ازن که اکسید کننده های قوی هستند در صورت استفاده در آب ورودی باید قبل از رسیدن به غشا RO حذف شوند. بنابراین تقریباً همیشه نیاز به از بین بردن کلر از آب خوراک دستگاه تصفیه آب RO با غشاء پلی آمید می باشد.

در نتیجه زمانی که برای ضدعفونی آب ورودی از یکی از روش های اکسیداسیون ازن و یا کلر استفاده شود در مراحل بعدی می بایست واحد تزریق SMBS نیز به سیستم اضافه می گردد.

آب شیرین کن دریایی