پرشر وسل

پرشر وسل دستگاه تصفیه آب

Codeline, Pyro

فیلتر شنی و کربنی

فیلتر شنی و فیلتر کربنی

از جنس کربن استیل و FRP

ممبران

فروش ممبران برندهای معتبر

Filmtec, Osmonics, CSM, Hydronatic

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی

آنتی اسکالانت ، رزین ، کلر و اسید و قلیا

تجهیزات اندازه گیری

TDS meter, PH meter, Flow meter, ORP meter

غشاهای UF

غشاهای اولترافیلتراسیون

برندهای معتبر

دوزینگ پمپ

پمپ تزریق

برندهای معتبر

کارتریج فیلتر

فیلترهای میکروبی

تصفیه آب صنعتی