فیلتر کربنی

کربن فیلتر

Activated carbon filter

فیلتر شنی

sand filter

از جنس کربن استیل و FRP

ممبران RO

فروش ممبران تصفیه آب صنعتی

Filmtec, Osmonics, CSM, Hydronatic

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی

آنتی اسکالانت ، رزین ، کلر، متابی سولفیت، کربن فعال

تجهیزات اندازه گیری

TDS meter, PH meter, Flow meter, ORP meter

ممبران UF

غشاهای اولترافیلتراسیون

UF membrane

پرشر وسل

Pressure vessel

Codeline, Pyro

کارتریج فیلتر

فیلتر کارتریج

فیلتر میکروبی تصفیه آب

مخازن

مخزن دستگاه تصفیه آب

مخزن استیل و FRP

پمپ فشار بالا

پمپ های پرشر

High Pressure Pump

دوزینگ پمپ

پمپ تزریق

Dosing pump

پمپ تغذیه

فید پمپ تصفیه آب

Lowara, Ebara, Grundfos, Danfoss, Pentax, Leo, CNP

تامین کنندگان