پرشر وسل

برندهای معتبر

Codeline, Pyro

فیلتر شنی و کربنی

فیلتر شنی و فیلتر کربنی

از جنس کربن استیل و FRP

ممبرین

فروش ممبران امریکایی و اروپایی

Filmtec, Osmonics, CSM, Hydronatic

مواد شیمیایی

مواد شیمیایی تصفیه آب صنعتی

آنتی اسکالانت و اسید و قلیا

تجهیزات اندازه گیری

TDS meter, PH meter, Flow meter, ORP meter

غشاهای UF

غشاهای اولترافیلتراسیون

برندهای معتبر

دوزینگ پمپ

پمپ تزریق

برندهای معتبر

کارتریج فیلتر

فیلترهای میکروبی

برندهای معتبر