تصفیه آب فوق خالص یا آب دمین

آب فوق خالص یا آب دمین demineralized water  یا به طور اختصار demin water  آب بدون املاح است. برای تهیه آب دمین دو دستگاه اسمز معکوس (Double RO) به صورت سری استفاده میشود. در این فرایند کلیه املاح موجود در آب حذف می گردد.

موارد استفاده آب دمین

آب دمین در صنعت داروسازی یا در صنایع دیگر در دیگ بخار، بویلر و برج خنک کننده و… استفاده می شود. تصفیه آب برای دیگ بخار boiler و نیز cooling tower به خاطر نیاز به عدم رسوب مواد محلول در آب حتما بایستی به این روش انجام شود.

تفاوت آب دمین و آب دیونیره و آب مقطر

آب مقطر حاصل از تقطیر آب است. در فرایند تبخیر آب برخی ترکیبات آلی فرار و ناخالصی هایی مانند جیوه همراه آب تبخیر و مجددا میعان می شوند. از این رو برای صنایع حساس که نیاز به آب کاملا خالص است نمیتوان از آب تقطیر شده استفاده کرد.به علاوه برای تهیه آب مقطر انرژی زیادی مصرف می شود که در مقیاس صنعتی به صرفه نیست. آب دیونیزه Deionized water از طریق فرایند تفکیک یونی تهیه می شود. آب دیونیزه واکنش گراست و به خاطر وجود یونهای آزاد ناپایدار است. مصرف آب دیونیزه در صنایع شیمیایی و تولید شوینده ها می باشد. آب فوق خالص همانطور که گفته شد حاصل از تصفیه به روش Double RO می باشد که هیچ ناخالصی و املاحی ندارد.